įsiutęs

įsiutęs
wild

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

См. также в других словарях:

 • ištalžyti — ištálžyti vksm. Įsiùtęs ji̇̀s ištálžė žéntui nùgarą su lazdà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • baubenti — baubenti, ẽna, ẽno 1. intr. ne per garsiai baubti, bauboti: Einu per laukelį, artojėliai aria, o ant manę jauno jauteliai baubẽna (d.) Sn. 2. tr. baubojant erzinti jautį: Nebaubenk, įsiutęs jautis ir žarnas išraišys Ds. ║ gąsdinti žmogų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blazgatyti — blazgãtyti, ija, ijo 1. intr. I, P, J, Ub negražiai kalbėti, pliaukšti, keikti: Kad paleis keikti, blazgãtyti, baugu klausyties Skd. Par daug blazgãtiji, dar jaunas tebesi Kal. Liaukis taip blazgãtijęs, gėda ir klausytis! Grg. | refl.: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • griežtelėti — griežtelėti, ėja ( i), ėjo intr. 1. DŽ kiek sugriežti, grikštelėti: Įsiutęs medžiotojas griežteli vilkiuko dantukais rš. 2. kiek surėkti džergiančiu balsu: Porą kartų griežtelėjo griežlė rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • maršus — maršùs, ì adj. (4) 1. R, K, J, Krkl, Mrk, Ėr, Ds greitai užmirštantis: Kad tu labai ir maršùs: tik pasakiau, ir užmiršai Svn. Jis par daug maršus, su jo pažadais negal pasitikėti Škn. Nesiūk drapanų, apvilkus ant vaiko: jo pomėtį krūvon… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nirtingas — nirtìngas, a adj. (1) DŽ įniršęs, įsiutęs: Vis garsesnis darėsi nirtingas žvirblių riksmas ant purių daržo eželių rš. | prk.: Nirtingos bangos kilo dangun rš. nirtìngai adv.: Jis nirtingai plūsta viską rš. Šunes nirtingai lojo rš. | prk.: Vėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • numaldyti — 2 numaldyti tr. K 1. nuraminti, nutildyti, numalšinti: Kai pradėjo verkti, tai nė numaldyti negaliu Up. Kad tu gi ir nemoki numaldyt vaiko Ut. Įsirėkė vaikas, nebnumal̃dom Krš. Dai kas nulaužė tą papartelį, dai kas numaldė tą siratelę? (d.) Ad.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuskelti — nuskelti, nùskelia, nuskėlė tr. 1. K skeliant atidalyti: Nuskėlė [akmens] gabalą sklepu Drsk. Medys kuris per pusę nuskeltas, kuris visai nulaužtas Šr. Įsiutęs perkūnas nuskėlė ąžuolo viršūnę, sudraskė šakų vainiką rš. Nuskelti lentos kraštą DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavažiuoti — Š, Rtr, KŽ; M 1. intr. truputį važiuoti: Pavažiuok į šalį DŽ1. Tas ponas pavažiavęs ir pasigedęs, kad jam pinigų nebėra LMD(Žg). Pavažia[vo], prašo vilkas i trečios kojos pavėžėt LTR(Rš). Vienas įsėdi tos[e] rogelės[e], o kitas stumi ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • siutilmė — siutilmė̃ sf. (3b) arch. 1. Sut, NdŽ šėlimas, siutimas: O gali gu būt didesnė siutilmė̃? DP101. Neveizdėjo ant niekaniekių ir ant siutilmių falšyvų DP81. 2. scom. kas įsiutęs, pasiutėlis: Kas tieg tarys artimam savam siùtilme, kaltas bus ugnies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • siutingas — siutìngas, a adj. (1) Rtr, NdŽ, DŽ1, siūtìngas (1) NdŽ 1. įsismarkavęs, siautulingas: Nors koks viesulas siutingas, drumsdamas versmes meilingas, skiautais plėšdamas kudmentą, mano gėlą sukūrentų B.Sruog. Visi drožė patį laisvąjį, patį… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»